מסלול זכאות במשכנתא

זכאות משכנתא של משרד הבינוי והשיכון

זכאות משכנתא הינה הלוואה בריבית קבועה צמודת מדד המחירים לצרכן. 

מסלול זכאות הינה הלוואה בריבית אטרקטיבית מתחת למחירי השוק, לבנק אין אינטרס לספר על זה.

מדינת ישראל מעניקה תעודת זכאות לאזרחיה על-פי זכאותם באמצעות משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר מעניקים הלוואה בתנאים מועדפים לזכאי ההלוואה. המדינה היא זו שקובעת את גובה הזכאות על-פי נתוניו של כל זכאי וזכאי. גובה ההלוואה נקבע על-פי ניקוד שמחושב על-פי הקריטריונים האלה:

 • גילם של הלווים/הלווה.
 • סטאטוס משפחתי.
 • מספר שנות נישואים.
 • מספר ילדים.
 • מספר אחים ואחיות של כל אחד מהלווים.
 • שנות שירות צבאי/שירות לאומי.
 • מיקום גאוגרפי 
 • ועוד

על-פי שכלול הנתונים נקבע ניקוד הזכאות. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך יגדל סכום הזכאות. על תעודת הזכאות יופיעו פרטי הזכאי/ם, תנאי הלוואת הזכאות, כגון גובה הלוואה, ריביות, ועוד. תעודת הזכאות תקפה לשנה. אם יחולו שינויים בקריטריונים העשויים להגדיל את הזכאות, עלינו לבקש תעודת זכאות חדשה.

אז מי זכאי לתעודת הזכאות? על-פי ההגדרה תעודת הזכאות ניתנת לאדם שאין דירה בבעלותו ולא הייתה דירה הרשומה על שמו. הזכאים צריכים לענות על הקריטריונים האלה:

 • זוגות נשואים.
 • נכים מעל גיל 21 .
 • עולים חדשים + ותק )זוגות או יחידים(.
 • משפחות חד-הוריות. 
 • יחידים מעל גיל 30 .
 • בעלי שירות צבאי/שירות לאומי, הרוכשים דירה באזורים א́ או ב́ שגילם מעל 21 .

המדינה רואה במתן הלוואת הזכאות מטרה לאומית, והאינטרס העיקרי הוא שנקנה דירת מגורים כנכס עתידי. על-כן המדינה מעניקה הלוואות בריבית מסובסדת לזכאים.  ניתן להנפיק את תעודת הזכאות דרך כל בנק.

רוזוב 7

לייעוץ ראשוני

ללא התחייבות

התמחויות

לייעוץ ראשוני

ללא התחייבות

מימון עד   85%   מערך הנכס

למימוש ההטבה השאירו פרטים