משכנתא חוץ בנקאית

לטובת רכישת נכס או שעבוד נכס קיים

מהי הלוואת משכנתא חוץ בנקאית?

היום קיימים 2 ספקים אשר רשאים למכור הלוואות קצרות או ארוכות טווח ובשעבוד נכס.

בנק ישראל ומשרד האוצר

EE p0jy CExgdYsTZOUxH3HgAbLsr5fCs 9mx9fXuUfMOvhrtjCDIEY1n uECdvvNaVkI3kKjdoKUMouHvlVQjarSgEWhai Ma932PuVj1IFGCe9OpuYoXqp2fWY4sahyhrE2HroQlP4

pzbxywAHY4YzFzl Z VmbMizRjlKOV9tSGR2LSlaPI7FxwIQrmsIgm8 gN933qiSAm 1U13QGzvihaPkh ubuP FSn0us5SZ6TmgR7vl5nBxwZh5lvQwpd76BXF5vMVIKSiqC5sda Q

משרד האוצר מעניק רישיון למכירת אשראי לגופים שהם לא בנק (מכאן הגיע השם חוץ בנקאי).

גופים חוץ בנקאים נמצאים תחת פיקוח של רשות שוק ההון. הם רשאים לתת הלוואות כנגד שיעבוד נכסים ולטווח ארוך. אותם גופים פועלים באותה מתכונת כמו בנק ישראל, הליך חיתום מסודר מול הלווה הכולל בתוכו חתימה על מסמכי הלוואת המשכנתא וחתימה על מסמכי שיעבוד הנכס.

משכנתא חוץ בנקאית יתרונות מול חסרונות

יתרונות המשכנתא החוץ בנקאית

  1. אחוז מימון גבוה יותר, החל מ60%.
  2. ניתן לקבל משכנתא על נכס קיים לטובת נכס נרכש.
  3. אין עמלות פירעון בכל חיי המשכנתא.
  4. גיל הלווים עד 85.

חסרונות המשכנתא החוץ בנקאית

  1. בדרך כלל מסלול אחד בתמהיל הלוואת משכנתא
  2. עמלת פתיחת תיק גבוהה מהבנק
  3. עלות שמאי ללא סבסוד כמו בבנק
רוזוב 56

לייעוץ ראשוני

ללא התחייבות

התמחויות

לייעוץ ראשוני

ללא התחייבות

מימון עד   85%   מערך הנכס

למימוש ההטבה השאירו פרטים